Hvad er en gast?

Gaster er at betragte som ulønnede søfolk, der betaler for deres kost, diesel, havneudgifter og så videre, samt til skibets langsigtede vedligehold. I princippet deler vi om alle udgifterne.

Det er helt i modsætning til passagerer, der ikke er involveret i nogen gøremål om bord.

Man kunne også se det som havde man lånt skibet, ja så skal det jo også leveres tilbage, i samme stand, som da man lånte det. Det vil f.eks. sige: er der et spil der ikke fungerer, så er det ikke kun skipperens problem, så er det besætningens problem, og så må man sammen adskille, rense og smøre det så det fungerer.

På samme måde hvis skibssiden er blevet beskidt, så må man vaske den.

Man kan altså ikke regne med kun at have “fri” ved land, Nogen skal jo sommetider holde vagt, pleje og passe skibet.