Ordensregler

Det er vigtigt at man hurtigt efter ankomst sætter sig ind i skibets nødprocedurer.

Alle må forsøge at holde orden i de fælles opholdssteder – så må man rode i sin køje i stedet.

Man ryger kun over dæk, og ikke hash ! SLET IKKE!! rygning i køjen eller rygning af hash medfører hurtig afmønstring, aht. de øvriges sikkerhed !! (afmønstring er i så fald helt uden kompensation af nogen art).

Det er vigtigt at man altid fersker sig af – over dæk, inden man går under dæk, hvis man har været i vandet, (selv om man skal spare på ferskvandet). Det udstyr man har brugt i vandet skal også ferskes af inden det bliver lagt på plads. Man skal i det hele taget undgå at få salt under dæk.

Man skal altid skylle godt ud på toilettet efter brug og drengene skal også sidde ned når de bruger det!

Man skal tilstræbe at bruge mindst mulig lys om natten. Computere, fotoapp. ect. oplades om dagen, hvor vi har masser af strøm (Solfangere).
Luk for hovedhanen til gassen efter brug – hver gang. Koøjer skal holdes lukkede til søs.

Nye lokale venner og veninder kan man kun have på besøg om dagen og IKKE til overnatning!

Det skal tilstræbes at der altid er mindst een om bord når skibet ligger til anker.

Dingyen tages op om aftenen efter endt brug.